RafaŽl: een eerlijk woonproject voor armen in Brussel

Toelichting bij de vzw RafaŽl nadat een kluwen van onwaarheden is verspreid

 

Geschiedenis

 

Priester Reginald Rahoens werd getroffen door de sociale noden in de parochie Sint-Guido in Anderlecht. Om die te bekampen, richtte hij de vzw RafaŽl op, waarmee hij in 1997 het gebouw van de oude Sint-Annakliniek kon kopen van de Soeurs HospitaliŤres du trŤs Saint-Sauveur. Hij ving er mensen in moeilijkheden in op en woonde er ook zelf. Dankzij de Raad van Bestuur werd RafaŽl verdergezet nadat priester Rahoens in 2011 overleed. In 2015 was het aantal mensen dat in de voormalige kliniek onderdak kreeg, gestegen tot 300. En dit alles zonder enige overheidssteun.

 

Restauratie gebouw

 

Eind 2016 verklaarde de gemeente Anderlecht dat het gebouw niet meer beantwoordde aan de wettelijke normen (proces-verbaal 23/12/2016). De toestand was zo erg dat de gemeente ons verbood nog enig nieuwe bewoner op te nemen en dat een groot aantal kamers dienden ontruimd te worden.

Het bestuursorgaan besliste het grote gebouw met een bewoonbare oppervlakte van 10.000 m≤ grondig te renoveren. Prijskaartje: 10 miljoen euro. Omdat dit ver de mogelijkheden van de vzw RafaŽl te boven ging, werd aangeklopt bij het aartsbisdom Mechelen-Brussel. Dat werd bereid gevonden te steunen omdat het om een daadwerkelijk en heel concreet evangelisch geÔnspireerd project gaat.

Het gebouw, dat steeds tot de gemeenschap van de kerk heeft behoord, werd overgedragen aan het aartsbisdom dat het zal restaureren en daarna aan RafaŽl het beheer zal geven om zijn maatschappelijke doel verder te zetten: de re-integratie van kwetsbare personen in onze samenleving.

 

Sociale doelstelling

 

Het vernieuwde centrum zal 52 woningen omvatten met een sociaal doel. En dat in samenwerking met meerdere partners waaronder de vzw ít Eilandje (opvang van personen zonder onderdak), Spullenhulp (en hun project van begeleid wonen voor mensen die uit een opvangcentrum komen) en de vzw Convivial (die huisvesting aanbiedt aan vluchtelingen).

Het centrum zal tevens een tiental woningen voor haar rekening nemen voor noodopvang of bij transit. Ook een gezondheidscentrum, sociaal restaurant, voedselbank en lokalen voor de parochie worden voorzien. Na afloop van de werkzaamheden zal ook de kapel weer openen.

Daaruit blijkt dat de sociale doelstelling behouden blijft ook krijgt deze sociale doelstelling een andere structuur.

 

Woonst voor alle voormalige bewoners

 

De renovatie, geŽist door de gemeente en die twee jaar zal duren, kon enkel plaatsvinden mits het oude gebouw volledig werd ontruimd. Vanaf 2017 werd voor en met elke toenmalige bewoner naar een nieuwe woonst gezocht. Samen met de gemeente Anderlecht en haar sociale dienst, samen met de sociale dienst van Kuregem die permanentie hield, samen ook met het huurderssyndicaat van Anderlecht.

Uiteindelijk bleven er begin 2021 nog slechts enkele bewoners over die geen oplossing gevonden hadden. Voor hen heeft de vzw RafaŽl dan een gebouw gehuurd met een twintigtal kamers. In juni 2021 stonden daarvan nog vijf kamers leeg. Voor bewoners die geen onderdak zouden gevonden hebben, waren er dus nog kamers vrij. Dit in tegenstelling met leugenachtige beweringen ter zake.

 

Voedselbank

 

De voedselbank van RafaŽl is al die tijd blijven doorgaan. Ze bezorgde drie keer per week aan meer dan 600 mensen een voedselpakket. Drie tot tien vrijwilligers staan hier voor in: bewoners van RafaŽl en anderen. Wij spreken met klem tegen dat dit een verplicht werk was, zoals sommigen beweren. Net zomin als dat het geval was voor het afhalen van tafels en stoelen die de IJslandse ambassade schonk.

 

Overbruggingskrediet

 

Een andere leugen die wordt verspreid, is dat een van de bestuurders van de vzw geld zou hebben gekregen. De feiten, uiteraard door documenten gestaafd: er werd een overbruggingskrediet toegekend aan een van de bestuurders, een alleenstaande moeder met vijf kinderen die in een financieel heel precaire situatie kwam buiten haar wil om. Dit krediet wordt volledig terugbetaald, met rente. Een volstrekt legale procedure.

Wij onderstrepen extra dat geen enkele bestuurder van RafaŽl ooit geld van RafaŽl voor persoonlijke doeleinden heeft gebruikt. De vzw RafaŽl heeft ook nooit subsidies ontvangen van enige overheidsinstantie.

 

RafaŽl is een eerlijk project dat aan arme mensen in Brussel een degelijke woonst ter beschikking stelt. Wij zijn diep geschokt door de leugens die hieromtrent worden verspreid.

 

Herman Cosijns

Voorzitter van het bestuursorgaan van de vzw RafaŽl

8 december 2021

 

 

RafaŽl vzw
BE 0453.645.244

Dapperheidsplein 14A
1070 Anderlecht

Tel. 0488 54 18 90
E-mail: info[at]rafaelcenter.be