RafaŽl: een eerlijk woonproject voor armen in Brussel

 

Mogelijk schrok u eind 2021 toen RafaŽl door enkele journalisten werd beschuldigd van mogelijke wantoestanden. Langs deze weg brengen we graag opheldering bij de onwaarheden die toen verspreid werden over ons eerlijk project, gedragen door geŽngageerde vrijwilligers en genereuze supporters.

 

Zoals u weet is RafaŽl het levenswerk van priester Reginald Rahoens. Sinds 1997 ving hij kansarmen, daklozen en mensen zonder papieren op in de oude Sint-Annakliniek in Anderlecht. Na zijn overlijden in 2011 zette de Raad van Bestuur zijn sociaal werk verder. Het centrum groeide verder uit tot een leefgemeenschap van meer dan 300 personen.

 

Het gebouw was wel sterk verouderd met alle gevolgen van dien (precaire leefomstandigheden, torenhoge onderhoudskosten, etc). Mede dankzij uw steun konden we belangrijke delen van het dak vernieuwen om de grootste problemen van waterinfiltratie op te lossen.

 

In 2016 besliste de gemeente Anderlecht echter na controle dat het gebouw niet meer beantwoordde aan de wettelijke normen. Enkel via een grootschalige renovatie kon dit in orde gebracht worden. Hieraan hing een prijskaartje van maar liefst 10 miljoen euro. Een financiŽle kost die onze kleine vzw nooit zou kunnen dragen. Gelukkig werd een oplossing gevonden via het aartsbisdom Mechelen-Brussel. Het gebouw werd overgedragen aan het aartsbisdom dat het zal restaureren en daarna aan RafaŽl het beheer zal geven om zijn maatschappelijke doel verder te zetten.

 

Om de renovatie mogelijk te maken diende het gebouw volledig leeg te zijn. Daarom werd met de gemeente Anderlecht en enkele andere organisaties een task force opgericht om voor alle bewoners een oplossing te zoeken. Het merendeel kon een andere woning vinden. Voor de meest kwetsbaren werd tijdelijk een huis gehuurd in het centrum van Brussel en zorgen we voor de nodige begeleiding.

 

De werken zijn in de zomer van 2021 gestart en zouden 2 jaar duren. Het vernieuwde RafaŽl centrum zal 52 woningen met een sociaal doel omvatten. Hiervoor werken we samen met sociale partners zoals de vzw ít Eilandje (voor opvang van daklozen), Spullenhulp (begeleid wonen voor mensen die uit een opvangcentrum komen) en de vzw Convivial (huisvesting van vluchtelingen). Ook RafaŽl zal een tiental woningen voor haar rekening nemen voor noodopvang of bij transit. Er komt ook een gezondheidscentrum, een sociaal restaurant en lokalen voor de parochie. Ook onze voedselbank, die nog steeds actief is op een andere locatie, krijgt er een nieuwe plaats.

 

Het wordt een nieuw hoofdstuk in het verhaal van RafaŽl. Met een andere structuur, maar met behoud van onze sociale doelstelling: de re-integratie van kwetsbare personen in onze samenleving.

 

Tot slot willen we nog onderstrepen dat geen enkele bestuurder ooit geld van RafaŽl voor persoonlijke doeleinden heeft gebruikt. Ook werd niemand verplicht om te werken. Iedereen, zowel bewoners als niet-bewoners, konden op vrijwillige basis bijdragen aan het sociaal werk van de vzw. We zijn dan ook diep geschokt door de onwaarheden die door enkele ontgoochelde ex-bewoners werden verspreid. Hiermee brengen ze onterecht schade toe aan een eerlijk project dat honderden mensen heeft geholpen en ook in de toekomst arme mensen zal blijven helpen.

 

En wij hopen hiervoor op uw steun te mogen blijven rekenen.

 

 

Lees meer over RafaŽl vzw

 

 

RafaŽl vzw
BE 0453.645.244

Dapperheidsplein 14A
1070 Anderlecht

Tel. 0488 54 18 90
E-mail: info[at]rafaelcenter.be